Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Obduktion; ober; Ober do češtiny


e Obduktion = obdukce, pitva, ohledání, pitva mrtvoly, sekce

ober = vrchní, horní, hoření, vnější, svrchní, nad

r Ober = vrchní číšník, vrchní sklepník, číšník, filek, svršek (v kartách)


Next: Oberbau; Oberfläche; oberflächlich    Pigment; pikant; pikieren