Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Nutzung; Nutzungsdauer; nüchtern do češtiny


e Nutzung = užití, požívání, požitek, požitky, důchod, výtěžek, těžba, použití, používání, užívání, využívání, užitek

e Nutzungsdauer = doba upotřebitelnosti, životnost, doba využití, provozní životnost, doba použitelnosti, užitná doba, délka životnosti, doba životnosti, použitelnost, trvanlivost

nüchtern = lačný, suchopárný, chladný, rozumný, prozaický, střízlivě, chladně, prozaicky


Next: Nüchternheit; nützen; Nymphe    Phrase; Phraseologie; physisch