Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Nachlassen; Nachlauf; nachmachen do češtiny


s Nachlassen = povolování, uvolňování, povolení (matice, šroubu), uvolnění, ústup, pokles, polevení, blednutí, promíjení

r Nachlauf = sledování, doběh (po vypnutí stroje), zadní frakce, závlek kola (vzdálenost mezi průsečíky svislé osy kola s vozovkou a osy rejdového čepu s vozovkou při pohledu z boku), stopa (kola), závlek

nachmachen = napodobovat, dělat (co po kom), imitovat, padělat (co), dělat dodatečně, udělat dodatečně, dělat později, imitovat co


Next: nachnehmen; nachplappern; nachprüfen    ordnungsgemäß; ordnungsmäßig