Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Nachfolger; nachforschen; Nachforschung do češtiny


r Nachfolger = následovník, nástupce, následovatel, sukcesor, potomek

nachforschen = zkoumat, vyptávat se, dotazovat se, dohledat, došetřit, slídit, vyhledat, vyhledávat, vyzvídat, pátrat po (něčem), poptávat se

e Nachforschung = šetření, rešerše, zkoumání, vyšetřování, vyhledávání, investigace


Next: Nachfrage; nachfragen; nachfüllen    ohne; ohnmächtig; ohrfeigen