Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Mehrbetrag; mehrfach; mehrgennant do češtiny


r Mehrbetrag = nadbytek, přeplatek, příplatek, vyšší částka, navýšená částka

mehrfach = vícenásobný, mnohonásobný, několikerý, několikaterý, několikrát, několikachodý (závit), mnohočetný, často

mehrgennant = častěji jmenovaný, několikrát citovaný, několikrát uvedený, častěji citovaný, častěji uvedený


Next: Mehrkosten; Mehrleistung; Mehrpreis    nachhaltig; nachhelfen; nachholen