Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Mediziner; Meeting; mehr do češtiny


e Mediziner = lékaři, medik, studující lékařství, student lékařství, posluchač lékařství

s Meeting = mítink, utkání, zápas, tábor lidu, shromáždění

mehr = více (2.p.), navíc, dále, již, již více, již dále, dále již, několika


Next: Mehraufwand; Mehrbedarf; Mehrbelastung    nachgelegt; nachgemacht; nachgestellt