Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Markt; Marktführer; marktgängig do češtiny


r Markt = bazar, tržiště, náměstí, odbytiště, obchod, městys

r Marktführer = vedoucí firma na trhu, podnik dominující na trhu, vedoucí postavení na trhu, vedoucí společnost na trhu, dominantní prodejce

marktgängig = dobře prodejný, jdoucí dobře na odbyt, běžný na trhu, konkurenceschopný, likvidní, prodejný


Next: Marktordnung; marod; marode    Mutation; mutig; mutlos