Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Leitlinie; Leitplanke; Leitsatz do češtiny


e Leitlinie = řídicí přímka, směrnice, přímka, terénní čára, podélná přerušovaná čára, hlavní směry, hlavní myšlenka, vůdčí idea, linie nulových prací, podélná čára přerušovaná (přejízdná, k vyznačení jízdních pruhů), řídicí čára

e Leitplanke = svodnice (vodorovná část svodidla), vodicí tabule, vodicí svodidlo (na silnici), bezpečnostní zábradlí, svodidlové zábradlí, vodicí zábradlí, vodící zábradlí


Next: Leitschiene; Leitstand; Leitstelle    meine; meinem; meinen