Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Leid; leiden; Leiden do češtiny


s Leid = bolest, utrpení, zármutek, žal, hoře, křivda, bezpráví, neštěstí, strast, bída, žalost, útrapa

leiden = snášet (bolest), snášet bolesti, zkoušet, vystát, strádat, utrpět, připouštět (co), dovolit, trpí (oni)

s Leiden = nemoc, neduh, žal, hoře, utrpení, bolest, strast, útrapa, útrapy, soužení, trpění, choroby


Next: leidend; Leidtragende; Leihe    Material; Materialien; Materie