Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Legislative; Legitimation; Legitimität do češtiny


e Legislative = zákonodárná moc, zákonodárné shromáždění, zákonodárná činnost, zákonodárství, legislace

e Legitimation = zmocnění, legitimace, průkaz, průkazka, osobní doklad, legitimování, ověření, uznání dítěte za manželské, legitimnost, opodstatněnost

e Legitimität = zákonnost, zákonitost, oprávněnost nároku, oprávněnost, legitimnost, řádnost


Next: lehmig; Lehne; Lehre    massakriert; Masse; massenhaft