Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kubatur; Kubikmeter; Kuchen do češtiny


e Kubatur = objem (tělesa), kubatura, umocňování na třetí, kubatury, kubaturou, kubatuře, krychlový objem, obsah

s Kubikmeter = krychlový metr, kubický metr, kubický metr, metr krychlový, metr krychlový, kubíků

r Kuchen = buchta, mazanec, bábovka, zákusek, nesmysl, pokrutina, prstenec


Next: Kuddelmuddel; Kufe; Kugel    Leiterplatte; Leitersprosse; Leitfaden