Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Krümme; krümmen; Krümmung do češtiny


e Krümme = křivolakost, zakřivení, zatáčka (cesty), zákrut, oblouk, směrový oblouk, ohnutí, zakřivenost, zkřivení

krümmen = zkřivit, zakřivit, ohnout, ohýbat, zahnout (4. p.), bortit, shrbit

e Krümmung = zakřivení, ohnutost, úchylka přímosti, křivost, ohyb, zatáčka, záhyb, zákrut, oklika, ohbí, šavlovitost, podélné zakřivení magnetické pásky


Next: Kubatur; Kubikmeter; Kuchen    Leiteinrichtung; leiten; Leiter