Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kreditwürdigkeit; Kreis; kreischen do češtiny


e Kreditwürdigkeit = odhad výšky úvěru, ohodnocení bonity zákazníka, bonita, kredibilita, úvěryhodnost, úvěrová způsobilost, úvěruschopnost

r Kreis = kruh, kolo, kroužek (společnost), společnost, zájmový okruh, sféra, okruh, obvod, elektrický obvod, okrsek, cyklus, kolečko

kreischen = vřeštět, vřískat, ječet, skřípat, vrzat, skřípět, syčet, škvařit, prskat, vyjeknout, zařvat


Next: Kreise; Kreisel; Kreiselkompass    Leibchen; Leibung; Leichenöffnung