Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kreditbetrag; kreditfähig; kreditieren do češtiny


r Kreditbetrag = suma kreditu, suma úvěru, kreditní částka, úvěrová částka, výše úvěru, úvěrový rámec

kreditfähig = schopný úvěru, úvěruhodný, úvěruschopnost, bonitní, finančně důvěryhodný

kreditieren = kreditovat, poskytnout úvěr, poskytnou úvěr, připsat na účet, dát na úvěr, dát úvěr, úvěrovat


Next: Kreditinstitut; Kreditposten    lehmig; Lehne; Lehre