Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kohlung; Kohorte; Koinzidenz do češtiny


e Kohlung = nauhličení, zuhelnatění, zuhelnění, karburace, nauhličování

e Kohorte = zástup, skupina, průvod, tělesná stráž, vojenský oddíl (děj.), desetina starořímské legie

e Koinzidenz = souhlasnost, shoda, soudobost, současnost, časová shoda, koincidenční počítač, souhlas, splývání


Next: Kokille; Kokillenguss; Kokskohle    Kubatur; Kubikmeter; Kuchen