Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kohlenstaubfeuerung; Kohlenwäsche; Kohlrübe do češtiny


e Kohlenstaubfeuerung = topení práškovým uhlím, topeniště na uhelný prášek, topení uhelným prachem, vytápění uhelným prachem, práškové topení, topení uhelným mourem

e Kohlenwäsche = úpravna uhlí, uhelná mokrá úpravna, mokrá úprava uhlí, praní uhlí, prádlo na uhlí

e Kohlrübe = bílá řepa, brukev, kedluben, kedlubna, brukev tuřín


Next: Kohlung; Kohorte; Koinzidenz    Krümme; krümmen; Krümmung