Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Knagge; Knall; knallen do češtiny


e Knagge = narážka, zarážka, suk, zajišťovací klín, pachole, záchytka, záporka, závěrník

r Knall = rána, třesknutí, bouchnutí, práskání, bouchání, prásknutí, výstřel

knallen = třesknout, bouchnout, bouchat, třaskat, třasknout, práskat, prásknout, pálit, odstřelit, praštit někoho, souložit, dávat rady


Next: Knallen; knapp; knapphalten    kratzen; Kratzer; Kratzerförderer