Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Knabe; knacken; Knacker do češtiny


r Knabe = hoch, špalek, kuláč, dřevo, kluk, pacholek

knacken = luskat, lusknout, skřípat, louskat, lousknout, rozlousknout, rozluštit, vypáčit, násilím otevřít, rozbít násilím, prasknout, lupnout

r Knacker = louskáček (na ořechy), starý muž, lakomec, skrblík, držgrešle, starý děda, věchýtek, polykač čísel, počítač orientovaný na značný objem výpočtu, kasař, vuřt


Next: Knagge; Knall; knallen    krass; Kratzbürste; Kratzeisen