Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Karren; Karst; Karte do češtiny


r Karren = trakař, kára, ruční kára, vozík, kárka, plošinový vozík

r Karst = kryt, motyka, okopávačka, skalnatá oblast, Kras

e Karte = tuhý list papíru, korespondenční lístek, dopisnice, pohlednice, navštívenka, vizitka, jídelní lístek, lístek, jízdenka, vstupenka, mapa, plán


Next: Karteikarte; kartiert; Kartoffel    Kohlenhydrat; Kohlenlager; Kohlenstaub