Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Karenz; Karenzfrist; Karenzzeit do češtiny


e Karenz = karenční doba, karenční, čekací lhůta, abandon, karence, ochranná lhůta, rezignace, upuštění, časová prodleva

e Karenzfrist = čekací lhůta, ochranná lhůta, časová prodleva, čekací doba, karenční doba

e Karenzzeit = karenční doba, ochranná lhůta, čekací doba, čekací lhůta, vyčkávací doba


Next: Karnies; Karo; Karree    Kofferraum; Kohärenz; Kohl