Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kapitalrücklage; Kapitel; Kapitelüberschrift do češtiny


e Kapitalrücklage = majetkový fond, kapitálová rezerva, kapitálový rezervní fond, rezervní fond, kapitálová úspora

s Kapitel = stať, hlava (listiny), záhlaví, sekce, kapitula (círk.)

e Kapitelüberschrift = titul, název kapitoly, záhlaví stati, nadpis kapitoly, nadpis záhlaví, záhlaví kapitoly


Next: Kappe; kappen; Kapsel    knüpfen; Knüppel; Knüppelholz