Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kanon; Kanone; Kante do češtiny


r Kanon = pravidlo, norma, souhrn zásad, souhrn biblických textů (círk.), směrnice, přísné opakování celých vět (hudeb.), dědičný a pozemkový úrok, řád, předpis, ustanovení

e Kanone = kanon, kanón, eso, tryska, bouchačka, vynikající jedinec

e Kante = kraj, okraj, roh (hrana), obrys, lem, obruba, skrojek, boční plocha, hraně, kantna


Next: Kantenriss; Kantholz; Kantine    knitternd; Knolle; Knollen