Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kampagne; Kampf; Kanal do češtiny


e Kampagne = boj, agitace, doba, údobí, období, polní tažení, vojenské tažení, válečné tažení

r Kampf = zápas, bitva, srážka, půtka, svár, rozpor, bitevní

r Kanal = průplav, stoka, strouha, trativod, kanálek, průduch, kanalizace, náhon, žlab, podzemní zděný příkop, cesta (telekomunikace), vývod


Next: Kanalisierung; Kanalschalter; Kanäle    Knie; Kniestück; Kniff