Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kalfaktor; Kali; Kaliber do češtiny


r Kalfaktor = sluha, dozorce, vyzvědač, donášeč, pochlebník, patolízal, donašeč, dozorce donašeč

s Kali = draslo, draslík, draselná sůl, žíravé draslo, potaš, uhličitan draselný

s Kaliber = světlost, ráž, vrtání, vnitřní průměr, ráže, vrtný průměr (trubky), etalon, měrka, normál, standard, ráže pušky


Next: Kalilauge; kalken; Kalkulation    Knast; Knauf; Knauserei