Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Kachexie; Kader; Kadett do češtiny


e Kachexie = sešlost, zhubnutí, vysílení, chřadnutí, sešlost věkem, úbytek sil

r Kader = kmen, jádro, kádry, obrazové pole, personál, kmeny, jádra

r Kadett = chovanec vojenského ústavu, důstojnický čekatel, aspirant důstojnické hodnosti, kadet (námoř.), důstojník nejnižší hodnosti(námoř.), chlapík (obraz.), kadet (děj.), ruský konstituční demokrat (děj.)


Next: Kaffee; kahl; Kakophonie    Knallen; knapp; knapphalten