Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Inbegriff; inbegriffen; Inbetriebnahme do češtiny


r Inbegriff = úhrn, soubor, ideál, vzor, ztělesnění

inbegriffen = počítaje v to, zahrnutý, v to zahrnutý, obsažený, zahrnut, implicitní, počítající

e Inbetriebnahme = uvedení do provozu, zapálení, uvedení v činnosti, zahájení provozu, převedení provozu, spouštění (stroje), zavedení do provozu, zprovoznění, spuštění, provozování, spuštěním


Next: Inbetriebsetzung; indem; indes    Katapult; Katarakt; Kataster