Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Impulserzeugung; Impulsfrequenz; Impulsgeber do češtiny


e Impulserzeugung = generování impulzu, výroba impulzu, generování impulzů, vytváření impulzů, výroba impulzů

e Impulsfrequenz = četnost impulzu, kmitočet impulzů, opakovací kmitočet impulzů, četnost impulzů, frekvence impulzů

r Impulsgeber = generátor impulzů, generátor číslic, generátor zvolených číslic, zdroj impulzů, vysílač impulzů, snímač impulzů


Next: Impulsivität; inaktiv; Inanspruchnahme    Kastell; Kasten; Kastenwagen