Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Identitätsnachweis; Idiom; Idol do češtiny


r Identitätsnachweis = doklad totožnosti, průkaz totožnosti, prokázání totožnosti, důkaz totožnosti, doložení totožnosti, zjištění totožnosti

s Idiom = jazyková zvláštnost, řeč, jazyk, fráze, nářečí

s Idol = podoba, obraz, modla, bůžek, osoba (obraz.), věc, která je uctívaná, nepravý ideál


Next: ignorieren; ihnen; ihre    Kappe; kappen; Kapsel