Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Ideal; Idealisierung; Idealität do češtiny


s Ideal = vzor, iluze, nejvyšší cíl, nejvyšší meta, nedostižný cíl, nedostižná meta, nedostižný typ (čeho), pravzor dokonalosti, zbožňovaný člověk

e Idealisierung = idealizace, zkrášlování, odhmotnění, odhmotňování, přikrášlování

e Idealität = dokonalost, ideál, idealita, pomyslnost, jsoucno existující jen v představě, ideálno


Next: Idee; ideell; Ideen    Kantor; Kanzel; Kanzlei