Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Hügel; hügelig; Hühner do češtiny


r Hügel = kopeček, pahorek, vršek (kopec), návrší, hrbol, chlum, mohyla, hrbolek, pahrbek, pahrbky, vrch

hügelig = pahorkatý, pahorkovitý, pahrbkovitý, hrbolatý, svahovitý

e Hühner = kurové, kuřata, slepice, krocani, krůty


Next: Hülle; hüllen; Hüllen    Kampagne; Kampf; Kanal