Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Hebelschalter; Hebelsystem; heben do češtiny


r Hebelschalter = pákový zapínač, pákový vypínač, páčkový spínač, nožový spínač, páčkový přepínač

s Hebelsystem = systém pák, pákoví, pákový, páková soustava, pákový systém

heben = zdvihat, zvednout, zvedat, pozdvihnout, zvýšit, povznést, urovnat, nadnášet, zvyšovat, zdvíhat, pozdvihovat, pozvedat


Next: Heber; Hebezeug; Hebung    hüten; Hütte; Hütten