Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Häuer; häufen; häufig do češtiny


r Häuer = horník, lamač, razič, rubač, sbíječ, sekáč

häufen = nakupit, hromadit, nahromadit, seskupovat, střádat

häufig = četný, hojný, hustý, hromadný, často, častokrát, hojně, namnoze, početně, zhusta, častým


Next: Häufigkeit; Häufung; Häute    Hügel; hügelig; Hühner