Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gratifikation; grau; grauenhaft do češtiny


e Gratifikation = odškodné, gratifikace, podíl na hospodářském výsledku pro zaměstnance, odměna, náhrada, přídavek, dar, mimořádný příplatek

grau = šedý, popelavý, jednotvárný, všední, dávný, šerý

grauenhaft = hrůzný, budící hrůzu, děsný, hrozný, strašlivý, strašný


Next: graulich; grausam; Grausamkeit    Heizungsanlage; Heizzeit; hektisch