Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gleichlauf; gleichlautend; gleichmäßig do češtiny


r Gleichlauf = synchronní chod, synchronizmus, souběhu, synchronní běh, izochronní chod, rovnoběžnost, synchronismus

gleichlautend = obdobně, shodně, souhlasný, souzvučný, shodný (starý tvar)

gleichmäßig = stejnoměrný, stejný, vyrovnaný, pravidelný, rytmický, jednotný, stejnorodý, homogenní, symetrický, stejnosměrný, rovnoměrně, stejně


Next: gleichrichten; gleichsam; gleichstellen    Heck; Heckantrieb; Hecke