Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gleichförmigkeit; gleichgestellt; Gleichheit do češtiny


e Gleichförmigkeit = shodnost, rovnoměrnost, stejnorodost, jednotvárnost, stejnoměrnost, konformita, souměrnost, stejnotvárnost

gleichgestellt = rovnoprávný, rovný, na roveň postavený, na stejné úrovni, srovnatelný, podobný, roven

e Gleichheit = stejnost, totožnost, identita, parita, homogenita, rovnoměrnost, rovnocennost


Next: Gleichlauf; gleichlautend; gleichmäßig    Heber; Hebezeug; Hebung