Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Glätte; glätten; Glätten do češtiny


e Glätte = kluzkost, uhlazenost, vybroušenost, klejt, hladicí stolice, hladicí stroj, kluzko, glazura, kalandr, kluzká vozovka, politura

glätten = uhladit, vyhladit, vyhlazovat, žehlit (přenes.), vyžehlit (přenes.), leštit, leštit plechy, dočišťovat, dočišťovat povrch dřeva, zarovnat, urovnat, natírat

s Glätten = hladicí válcování, leštění, leštění tenkých plechů, dočišťování, dočišťování povrchu dřeva, roztírání


Next: Glättung; Gläubiger; gleich    Häuer; häufen; häufig