Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Girokonto; Giroverkehr; Gitter do češtiny


s Girokonto = běžný účet, sporožirový účet, bezhotovostní účet, bezhotovostní konto, žirové konto

r Giroverkehr = žirové řízení, žirový styk, bezpeněžní platební styk, bezpeněžní styk, žirové spojení, bezhotovostní styk, bezhotovostní platební styk, žirové obchody, clearingové řízení

s Gitter = mřížka, mřížoví, mřížovina, mřížoví regenerátorů, rošt, příhradovina, mřížka (elektronky), krystalická mřížka, česle, česlice


Next: Gitterfehlstelle; Gitternetz; glacieren    hämmern; Händler; hängen