Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Giftstoff; Gimpel; ging do češtiny


r Giftstoff = jed, toxin, škodlivina, otravná látka, otravný plyn

r Gimpel = hejl obecný, hlupák, truhlík, ťulpas, břišní pás pro mořský rybolov

ging = dařilo se, začal, šla, šlo, jel, chodil, vycházel, šlo by


Next: gingen; Gipfel; Giro    haute; Havarie; Hälfte