Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gesicht; gesichtet; Gesichtsausdruck do češtiny


s Gesicht = zjevení, přelud, vidina, tvář, obličej, tvářnost, vzezření, zrak, zrakový smysl, smysl zrakový, oko, oči

gesichtet = tříděn, roztříděn, roztřídil, spatřen, zahlédl, protříděný, vyloučený, vytříděný

r Gesichtsausdruck = výraz očí, vzhled, vzezření, fyziognomie, mimika


Next: Gesichtskreis; Gesichtspunkt; gesiebt    graulich; grausam; Grausamkeit