Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Geschäftsleiter; Geschäftsstelle do češtiny


r Geschäftsleiter = vedoucí podniku, jednatel, ředitel, správce podniku, správce závodu, vedoucí obchodního oddělení, vedoucí pracovník, manažer, vedoucí, ředitel podniku, obchodní vedoucí, obchodní vedoucí

e Geschäftsstelle = zastoupení (firmy), obchodní zastupitelství, jednatelství, soudní kancelář, úřadovna soudu, expozitura, obchodní kancelář, obchodní služba, prodejní místo, úřad, obchodní místo


Next: Geschäftstätigkeit; Geschäftsträger    glaubt; Glaubwürdigkeit; glaziert