Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Geschäftsbereich; Geschäftsbericht do češtiny


r Geschäftsbereich = obchodní sféra, oblast působnosti, obor činnosti, obor působnosti, odvětví, obor, pobočná organizace, odbor, obchodní sektor, divize, rezort, pracovní úsek

r Geschäftsbericht = obchodní zpráva, zpráva o hospodaření, jednatelská zpráva, výroční bilance, zpráva jednatele, jednací zpráva


Next: geschäftsführend; Geschäftsführer    Girokonto; Giroverkehr; Gitter