Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gegenüberstellung; Gegenverkehr; Gegenwart do češtiny


e Gegenüberstellung = konfrontace (osob), postavení, tváří v tvář, postavení tváří v tvář, porovnání, porovnávání, srovnání, srovnávání, souměření, protiklad, antiteze, namítnutí

r Gegenverkehr = duplexní provoz, oboustranný provoz, protisměrný ruch, protisměrný provoz, protisměrná přeprava, duplex, provoz v protisměru, vzájemný styk

e Gegenwart = současnost, dnešek, nynějšek, dnešní doba, dnes, přítomný čas (gram.), přítomnosti, přítomností


Next: gegenwärtig; Gegenwirkung; Gegenzug    geschichtet; Geschick; geschickt