Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gegenteil; gegenüber; gegenüberstellen do češtiny


s Gegenteil = protiklad, protistrana, protiva, protivník, naopak

gegenüber = naproti (3.p.), vůči (3.p.), oproti (3.p.), vzhledem (k čemu; 3.p.), k (3.p.), ke (3.p.), ku (3.p.), v porovnání, ve vztahu k (čemu), v poměru k (čemu), vůči (komu, čemu)

gegenüberstellen = srovnávat, konfrontovat, porovnávat, konfrontovat s (kým, čím), namítnout, zkonfrontovat, položit naproti, vzájemně porovnat


Next: Gegenüberstellung; Gegenverkehr; Gegenwart    gescheuert; Geschichte; Geschichten