Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gegensatz; gegensätzlich; Gegenschein do češtiny


r Gegensatz = opak, protiva, rozpor, ekvivalent, antiteze, protivěta (hud.), kontrasubjekt (hud.), protihodnota

gegensätzlich = opačný, protikladný, v rozporu (s čím), adversativní, protivný, antagonický, protichůdně, rozporný, protichůdný

r Gegenschein = přejímací list, návratka, přijímací list, protisvit, vrácenka


Next: Gegenseite; gegenseitig; Gegenspieler    Geschäftsverkehr; Geschäftsvertretung