Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Gegenkraft; Gegenleistung; Gegenmittel do češtiny


e Gegenkraft = reakční síla, zátěžná síla, direktivní síla, protisíla, protikladná síla

e Gegenleistung = oplátka, vzájemná služba, odplata, odměna, protivýkon, plnění, další plnění, plnění druhé strany, protiplnění, vzájemné plnění, vzájemná dávka

e Gegenmittel = prostředek proti čemu, protilék, prostředek proti (něčemu), antidotum, opačný prostředek


Next: Gegenmutter; Gegenpartei; Gegenrechnung    Geschäftsleiter; Geschäftsstelle