Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Fußweg; Futter; fügen do češtiny


r Fußweg = pěšina, pěšinka, stezka, pěší cesta, chodník, banket

s Futter = potrava pro zvířata, píce, potrava, pastva, podšívka, výplněk, výstelka, vložka, pouzdro, model, útek, zárubeň (u dveří)

fügen = spojovat, připojit, připojovat, přidat, přidávat, zařídit, urovnat, podrobit, spárovat, sesazovat, sestavovat, sestavit


Next: füglich; fühlbar; fühlen    gekappt; gekauft; gekaufte