Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Fühler; Fühlerlehre; Fühlstift do češtiny


r Fühler = snímač, sonda, tykadlo, dotykový hrot, dotykový bod, snímací hrot, dotyk, sondy, sensor, senzor, dotykovač, činidlo

e Fühlerlehre = spároměr, mezerník, dotykové měřidlo, spárová měrka, lístková měrka, lístkový spároměr, lístková měrka (měrné lístky)

r Fühlstift = dotykový hrot, snímací hrot, čidlo, jehla, dotykový kolíček


Next: führen; führend; führenden    Gekicher; gekippt; geklagt