Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Frevel; frevelhaft; Frevler do češtiny


r Frevel = zločin, svévole, opovážlivost, zlomyslnost, zlovolnost, pych, rouhání (náb.)

frevelhaft = bezbožný, zpupný, svévolný, násilný, zasluhující trestu

r Frevler = pachatel, rouhač (náb.), zločinci, pachatelé, rouhači (náb.), výtržník, škůdce, bezbožník, darebák, násilník


Next: Frieden; friedfertig; friedlich    gegenstandslos; Gegenstoß; Gegenstück