Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Frequenzbereich; fressen; freudig do češtiny


r Frequenzbereich = frekvenční rozsah, kmitočtové pásmo, rozsah frekvence, frekvenční pásmo, frekvenční oblast

fressen = sežrat, vyžrat, jíst, korodovat, rozežírat, rozežrat, porušit, sžírat, zadírat se, zadřít se, zatuhnout, zakousnout se

freudig = veselý, radostně, neohrožený, statečný, vesele


Next: Freund; freundlich; Freundschaft    Gegensatz; gegensätzlich; Gegenschein