Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Fertigstellung; Fertigteil; Fertigung do češtiny


e Fertigstellung = zhotovení, dokončení, dokončovací práce, konečná úprava, výroba, dostavba, kompletace, zhotovování

s Fertigteil = prefabrikát, dořezávací část, kalibrovací část, hotový díl, dílec, stavební dílec (předvyrobený), prefabrikovaný dílec, hotový dílec

e Fertigung = zhotovení, vyhotovení, podepsání, sepsání, opracování, zhotovování, vyrobení, podpis


Next: Fesseln; fest; festbacken    fruchtbar; fruchtlos; früh